brann og sikkerhet

tjenester & produkter

• Brannsikring

• Dører/ vinduer

• Tetting/ isolering

• Røykventilasjon

• Branngardiner og porter

• EL-sjekk og termografering

• Tilstandsanalyse/ rådgivning

• Forvaltning av dokumentasjon

• Vedlikeholdsplanlegging

• Areal og leietagerdisponering, korrigering av tegninger

• Branntekniske tegninger, rømmingsplaner osv

• Rådgivning lover/ forskrifter

• Fast ettersynsrunde

• Kontroll av sprinkler, alarmer, varsling, branndører, tettinger, slukkeutstyr, dører, porter osv

• Røykventilasjon

• Avvikslukking

• Dokumentering

• Brannprosjektering alle klasser

• Etterkontroll på utført byggearbeid (brannteknisk)

brannsikring

overlys/røykluker

daglysfasader & tak

branndører

slokkemidler

lås & nøkkel

forvaltning, drift & vedlikehold

overlys røykluker

overlys/røykluker

BSF har gjennom mangeårige leveringer av brannsikring tilegnet seg en bred kompetanse på røykventilasjon og Overlys / Røykluker. Utfordringen ligger i ønske om u–verdi og lysgjennomgang i kombinasjon med sikkerhetskrav til anlegg.

BSF tilbyr hele verdikjeden fra prosjektering til ferdig montert anlegg med en fremtidig serviceavtale.

Kontakt oss for en uforpliktende befaring eller for informasjon:

overlys
overlys

BSF leverer i samarbeid med sin produsent Unilite over hele landet det mest avanserte utstyr innen overlys, uavhengig av størrelse på prosjektet. BSF ønsker å komme tidlig inn i prosessen slik att vi kan tilby den riktige og mest økonomiske løsningen.

BSF leverer raske tilbakemeldinger og tilbud med relevant dokumentasjon være seg stor eller liten kunde.

Last ned datablad og info om overlys og røykluker:.

unilite
brannsikring

brannsikring

Branntetting

BSF utfører branntetting av alle typer utsparinger i både nybygg og i eldre bygg.

Brannisolering

BSF tilbyr brannisolering av treverk, lastebærende stål og betongkonstruksjoner etter byggherres ønsker.  Videre så utfører BSF brannimprenering  av treverk og tekstiler.

Montering

BSF kvalitetssikrer den bygningsmessige brannsikring og setter opp vegger, monterer branndører og luker, ventilasjonsspjeld tilpasset kundens behov og ønsker.

Sertifiserte montører

BSF benytter kun sertifiserte ansatte montører hvor skriftlig prøve er bestått på de forskjellige fagområdene.

 

Produktene

BSF har som en del av Protecta–kjeden enerett på levering og distribusjon av Protecta. Dette er produkter som har markedets beste egenskaper og dokumentasjon.

Dokumentasjon

Passiv brannsikring er en viktig del av den totale brannsikkerheten som ivaretar person og verdisikring i et bygg, stort eller lite.
Sporbar og godkjent dokumentasjon utført i henhold til gjeldende lovverk er viktig for den passive brannsikringen. 

Dokumentasjonen er også et viktig arbeidsredskap ved vedlikehold og eventuelle tilsyn fra offentlig myndigheter og andre som har interesse av tilstanden til byggets brannsikkerhet.

protecta
slokkemidler

slokkemidler

BSF distribuerer og anbefaler Firepro som er det mest annerkjente slukkesystemet på markedet basert på Aerosol. 

Aerosol er en miljøvennlig slokkegass som er uskadelig for mennesker og dyr med 15 års holdbarhet fra produksjonsdato. Kan stå og overvåke nesten hvor som helst. Dekker brannslokning fra store tekniske rom til motorrom på bil og båter.

Firepro teknologien slokker brannen ved å bryte ned den kjemiske reaksjonen i flammene på et molekylært nivå uten å fjerne oksygen.

Etterlater seg ingen materielle ødeleggelser ved deteksjon og kan luftes 20 minutter etter utblåsning  av Aerosolen klar for installasjon av nye beholdere.

fireproof logo
slokkemidler
brann dører

branndører

BSF leverer og installerer nye branndører både privat og til industri, til gamle bygårder og til nye moderne bygg.

BSF kvalitet sikrer med sin kunnskap riktig valg og krav til sikkerhet, lyddempet og estetikk som er aktuelle utfordringer i boligblokker og bygårder. Krav til ekstra store transportåpninger utfordrer brannsikkerheten til industrien.

BSF montasjeteam sørger for forskriftsmessig montering slik att døren virker som forutsatt både i det daglige og ved en eventuell brann.

dagslys fasade

DAGLYSFASADER OG TAK

Daglysfasader og tak fra Rodeca er translusente not og fjær-paneler i polycarbonat som har lav vekt og meget bra u-verdi. Det finnes fasadesystem fra 40-60mm som også kan brukes som tak ned til 15 graders fall, men også egne taksystem fra 10-40mm som kan monteres tilnærmet flat.

En stor fordel med Rodeca-systemer er den profilløse sammenføyningen som gir godt lys og bedre u-verdi enn andre system i samme prisklasse. I tillegg så klarer kanalplatene store spenn mellom de bærende bjelkene og panelene kan leveres i lengder opp til utrolige 23m!

Typiske applikasjoner er som fasadelys eller tak i industri- og idrettshaller men egner seg like godt på andre prosjekter. Skermveggene på Vålerengas nye Intility Arena er et godt eksempel på hvordan Rodeca kan brukes uten å være en isolerende fasade.

Alle paneler er UV-beskyttet med 10 års garanti men kan også fås med UV-orient eller dobbelsidig UV. Rodeca har spesialisert seg på design og kan levere mange ulike standardfarger i tillegg til at selve panelen kan ha to ulike farger!

Vi har 12 års erfaring med Rodeca og kan hjelpe dere med alt fra prosjektering til ferdig montert anlegg. Vi leverer og monterer over hele landet. 

rodeca
Intility Arena innvendig
 
Ta kontakt for et uforpliktende møte der vi sammen finner den riktige løsningen.

Last ned håndbøker og info om Rodeca:

lås og beslag

lås & nøkkel

Brann & Sikkerhetsforum (BSF) representerer og distribuerer Evva Nøkkel og låssystemer med egen systemavdeling. Et låsesystem spenner seg fra en enkel dør med en nøkkel til flere hundre nøkkelvarianter til hundrevis av dører. Alle nøkler kan leveres med kopisperre slik at systemeier har full kontroll på alle nøkler og bestilling i dette patenterte sikkerhetssystemet.

BSF leverer fra egen systemavdeling både enkle og komplekse låssystemer. Vår moderne maskinpark og erfarne stab kvalitets sikrer de strengeste sikkerhetskrav.

vedlikehold drift

FORVALTNING, DRIFT & VEDLIKEHOLD