Brann & Sikkerhetsforum (BSF) har fra etableringen i 2001 hatt fokus på Brannsikring og Brannsikkerhet.

BSF utfører hele verdikjeden av Brannsikringstjenester fra prosjektering til salg og montasje av det ferdige Brannsikrede produkt.

BSF tilbyr med sitt kvalifiserte personell og spisskompetanse den fagkunnskap og trygghet som er nødvendig under Brannsikring.

BSF er stasjonert sentralt på Alna ved Oslos utfartsårer, og har som målsetting å bli den naturlig valgte sammarbeidspartneren der Brannsikring prioriteres.